I 1850 opførtes et bryggeri i Randers af svenskeren Johan Peter Lindahl.
I 1856 blev det købt af Christian Emil Synnestvedt, og den 12. juli 1856 regnes for Thor's grundlæggelse.


I 1873 ændrede bryggeriet navn fra Synnestvedts Bayerske Ølbryggeri til Bryggeriet Thor.
I 1976 fusionerede Thor Bryggerierne A/S og kom med i Jyske Bryggerier A/S.
Senere kom man via en ny fusion med i Bryggerierne Faxe Jyske A/S - senere Bryggerigruppen A/S.
I august 2003 lukkede Thor i Randers, og produktionen blev flyttet til Ceres i Århus,
og i foråret 2008 blev de fleste bygninger samt siloen fjernet for at give plads til nyt byggeri.


Thor's silo stod som et vartegn midt i Randers.


To vartegn midt i Randers; Thor's silo og Den Jydske Hingst.


Thor's silo, Skt. Mortens Kirke og Randers Regnskov.


Den lille elevator, der gennem mange år fragtede folk op i siloen.
Den 31. januar 2008 kørtes den sidste tur.


På toppen af siloen blandt gamle juletræer.


Fra toppen af siloen var der en fantastisk udsigt over Randers.
Her ses fjorden, politistationen, den katolske kirke m.v.
- og i forgrunden lidt af selve bryggeriet.


Et kig indeni siloen.

Op til jul stod der altid fire juletræer op på toppen af Thor's silo.
Billedet her er fra december 2007 - den sidste jul med lysende træer på siloen.


Denne meterhøje Thor Pilsner byder velkommen til Randers, når man kommer til byen fra syd.


Nye forsyninger på vej til randrusianerne, som stadig
bakker op om byens øl, selvom bryggeriet er lukket.
Det meste af bryggeriet blev fjernet i foråret 2008, og her er nedbrydningen af siloen i gang som det sidste.
Den røde bygning til venstre samt den tilhørende skorsten får lov at blive stående.
Den 36 m. høje silo blev forvandlet til små betonstykker på bare 17 dage.
Resterne af siloen knuses til stabilgrus og bruges i det nye byggeri på Thor-grunden.